Regeringen har överlämnat förslaget om sänkt aktiekapital till riksdagen. Aktiekapitalet föreslås sänkas från 50 000 kronor till 25 000 kronor och ska gälla för privata aktiebolag. Om riksdagen röstar igenom propositionen föreslås den nya lagändringen träda i kraft 1 januari 2020.