Nya regler om vårdtjänster. Normalt är vårdtjänster undantagna från moms men från och med den 1 juli i år gäller nya regler. Vid uthyrning av vårdtjänster är det nu som huvudregel en momspliktig tjänst som ska beskattas med 25 procent moms. Detta innebär att vid uthyrning av personal till allmänna och privata vårdinrättningar ska dessa momsbeläggas vilket inte har varit fallet tidigare.