Om man som privatperson hyr ut sin bostad i andra hand behöver man inte skatta på intäkter upp till 40 000 kronor. Vid uthyrning av lägenheter får ett schablonbelopp dras på 40 000 kronor efter avdrag för egna hyran. Vid uthyrning av småhus är avdraget istället 40 000 kronor plus 20 % av bruttointäkten, men då får istället inga egna kostnader dras av. Överstigande vinst tas upp i deklarationen som inkomst av kapital och beskattas med 30 %.