Gränsbelopp enligt förenklingsregeln

När du tar en utdelning enligt förenklingsregeln så är det dessa belopp som gäller. Då behöver du inte tänka på hur mycket lön du tar i fåmansföretaget. Inkomståret 2024    204 325 kronor Inkomståret 2023    195 250 kronor Inkomståret 2022    187 550 kronor Inkomståret 2021    183 700 kronor Inkomståret 2020    177 100 [...]

Lönekrav för att utnyttja K10an

Nu inför att 2023 snart är slut är det viktigt att tänka på hur mycket lön som man som ägare behöver ta ut under 2023 för att kunna utnyttja löneunderlagsregeln i sitt bolag. Det innebär att man kan bli beskattad till endast 20 % på den utdelning man tar från bolaget. Vid beräkningen av detta [...]

Intäkter vid uthyrning i andra hand

Om man som privatperson hyr ut sin bostad i andra hand behöver man inte skatta på intäkter upp till 40 000 kronor. Vid uthyrning av lägenheter får ett schablonbelopp dras på 40 000 kronor efter avdrag för egna hyran. Vid uthyrning av småhus är avdraget istället 40 000 kronor plus 20 % av bruttointäkten, men då får istället [...]

Sänkt bolagsskatt

Bolagsskatten sänks från 22 procent till 20,6 procent i flera steg. Beskattningsår som börjar efter 31 december 2018 men före 1 januari 2021 ska bolagsskatten vara 21,4 procent. Därefter sänks den till 20,6 procent.

Bilförmån och löneunderlag

Bilförmån får inte användas i löneunderlaget på K10an. Utnyttja istället möjligheten att göra en omvänd löneväxling, bilförmånen växlas då mot en nettobetalning för bilförmånen och kan på det sättet höja löneunderlaget i K10an. Om du vill veta mer om detta förfarande kontakta oss.

Till toppen