Lönekrav för att utnyttja K10an

Av |december 9th, 2021|Deklaration|

Nu inför att 2021 snart är slut är det viktigt att tänka på hur mycket lön som man som ägare behöver ta ut under 2021 för att kunna utnyttja löneunderlagsregeln i sitt bolag. Det innebär att man kan bli beskattad till endast 20 % på den utdelning man tar från bolaget. Vid beräkningen av detta [...]

Julklappar och julbord till personalen

Av |december 1st, 2021|Skatteverket|

Skattefria julklappar till alla i personalen, då måste alla få julklapp och den får inte överstiga 500 kronor inklusive moms. Är den dyrare beskattas hela gåvan och sociala avgifter tillkommer. Julbord till anställda räknas som intern representation och personalfest och man får ha högst två personalfester om året som är avdragsgilla. I år 2021 kan [...]

Utvecklingen av Corona / Covid 19 viruset

Av |mars 23rd, 2020|Revisi|

Just nu händer det mycket runt Corona / Covid 19. Här har vår branschorganisation samlat information för företagare. https://www.far.se/nyheter/2020/mars/far-foljer-utvecklingen-av-coronaviruset Några saker i punktform: Staten övertar ansvaret för sjuklöner under två månader Korttidspermitteringar Likviditetsförstärkning Riksbanken erbjuder banker 500 miljarder att låna Anstånd med skatteinbetalningar  

Sänkt aktiekapital för privata aktiebolag

Av |oktober 10th, 2019|Nya lagar|

Regeringen har överlämnat förslaget om sänkt aktiekapital till riksdagen. Aktiekapitalet föreslås sänkas från 50 000 kronor till 25 000 kronor och ska gälla för privata aktiebolag. Om riksdagen röstar igenom propositionen föreslås den nya lagändringen träda i kraft 1 januari 2020.

Minnesgåva till anställda

Av |september 30th, 2019|Skatteverket|

Skatteverket har kommit med ett förtydligande gällande minnesgåva till anställda. En minnesgåva är en gåva som ges till en anställd. När den anställda har uppnått en viss ålder (Skatteverket anser att detta innebär jämna födelsedagar från 50 år och uppåt) Efter en längre tids anställning (minst 20 år) När anställning upphör En minnesgåva är skattefri [...]

Nya krav vid kortbetalning

Av |september 23rd, 2019|Omvärldsbevakning|

Den 14 september började den nya regeländringen som påverkar kortbetalningar att gälla. Detta är en följd av ändringar i EU:s betaltjänstdirektiv. De nya reglerna innebär: Vid kortköp i butik eller online kan legitimering komma ske genom mobil bank-id, säkerhetsdosa eller pinkod Vid betalning med kort i butik kommer oftare pinkoden behöva slås in Kortbetalningar med [...]

Friskvårdsbidrag

Av |juli 10th, 2019|Nya lagar|

Friskvårdsbidragets högsta nivå ändras. Högsta förvaltningsdomstolen har nu prövat och ansett att ett friskvårdsbidrag på 6500 kr är för högt. Skatteverket har tidigare gett uttryck för att 5 000 kronor bör vara högsta skattefria belopp när utdelning sker mot kvitto och man kan nu anse att denna nivå är ett riktmärke för framtiden.

Nya lagar den 1 juli 

Av |juli 1st, 2019|Nya lagar|

Nya lagar i Sverige den 1 juli och 1 augusti. Skattereduktion för gåvor Återigen avdragsgillt för privatpersoner att dra av gåvor till ideell verksamhet. Förutsättningen är att gåvan består av pengar och lämnas till en godkänd gåvomottagare. Gåvan ska uppgå till minst 200 kronor per gåva och sammanlagt minst 2000 kronor per beskattningsår. Skattereduktionen blir [...]

Moms och uthyrning av vårdpersonal

Av |juli 1st, 2019|Nya lagar|

Nya regler om vårdtjänster. Normalt är vårdtjänster undantagna från moms men från och med den 1 juli i år gäller nya regler. Vid uthyrning av vårdtjänster är det nu som huvudregel en momspliktig tjänst som ska beskattas med 25 procent moms. Detta innebär att vid uthyrning av personal till allmänna och privata vårdinrättningar ska dessa [...]

Till toppen