Friskvårdsbidrag

Av |juli 10th, 2019|Nya lagar|

Friskvårdsbidragets högsta nivå ändras. Högsta förvaltningsdomstolen har nu prövat och ansett att ett friskvårdsbidrag på 6500 kr är för högt. Skatteverket har tidigare gett uttryck för att 5 000 kronor bör vara högsta skattefria belopp när utdelning sker mot kvitto och man kan nu anse att denna nivå är ett riktmärke för framtiden.

Nya lagar den 1 juli 

Av |juli 1st, 2019|Nya lagar|

Nya lagar i Sverige den 1 juli och 1 augusti. Skattereduktion för gåvor Återigen avdragsgillt för privatpersoner att dra av gåvor till ideell verksamhet. Förutsättningen är att gåvan består av pengar och lämnas till en godkänd gåvomottagare. Gåvan ska uppgå till minst 200 kronor per gåva och sammanlagt minst 2000 kronor per beskattningsår. Skattereduktionen blir [...]

Moms och uthyrning av vårdpersonal

Av |juli 1st, 2019|Nya lagar|

Nya regler om vårdtjänster. Normalt är vårdtjänster undantagna från moms men från och med den 1 juli i år gäller nya regler. Vid uthyrning av vårdtjänster är det nu som huvudregel en momspliktig tjänst som ska beskattas med 25 procent moms. Detta innebär att vid uthyrning av personal till allmänna och privata vårdinrättningar ska dessa [...]

Intäkter vid uthyrning i andra hand

Av |juni 15th, 2019|Deklaration|

Om man som privatperson hyr ut sin bostad i andra hand behöver man inte skatta på intäkter upp till 40 000 kronor. Vid uthyrning av lägenheter får ett schablonbelopp dras på 40 000 kronor efter avdrag för egna hyran. Vid uthyrning av småhus är avdraget istället 40 000 kronor plus 20 % av bruttointäkten, men då får istället [...]

Sommarjobbare och skatt

Av |juni 15th, 2019|Skatteverket|

Den som tjänar mindre än 19670 kronor under hela 2019 behöver inte skatta för sin lön. Skatteverket tillhandahåller ett särskilt intyg som ska lämnas till arbetsgivaren för att man som arbetsgivare inte ska behöva dra skatt på lönen.

Sänkt bolagsskatt

Av |januari 1st, 2019|Deklaration|

Bolagsskatten sänks från 22 procent till 20,6 procent i flera steg. Beskattningsår som börjar efter 31 december 2018 men före 1 januari 2021 ska bolagsskatten vara 21,4 procent. Därefter sänks den till 20,6 procent.

Bilförmån och löneunderlag

Av |december 2nd, 2017|Deklaration|

Bilförmån får inte användas i löneunderlaget på K10an. Utnyttja istället möjligheten att göra en omvänd löneväxling, bilförmånen växlas då mot en nettobetalning för bilförmånen och kan på det sättet höja löneunderlaget i K10an. Om du vill veta mer om detta förfarande kontakta oss.

Till toppen