Intäkter vid uthyrning i andra hand

Av |juni 15th, 2019|Deklaration|

Om man som privatperson hyr ut sin bostad i andra hand behöver man inte skatta på intäkter upp till 40 000 kronor. Vid uthyrning av lägenheter får ett schablonbelopp dras på 40 000 kronor efter avdrag för egna hyran. Vid uthyrning av småhus är avdraget istället 40 000 kronor plus 20 % av bruttointäkten, men då får istället [...]

Sommarjobbare och skatt

Av |juni 15th, 2019|Skatteverket|

Den som tjänar mindre än 19670 kronor under hela 2019 behöver inte skatta för sin lön. Skatteverket tillhandahåller ett särskilt intyg som ska lämnas till arbetsgivaren för att man som arbetsgivare inte ska behöva dra skatt på lönen.

Sänkt bolagsskatt

Av |januari 1st, 2019|Deklaration|

Bolagsskatten sänks från 22 procent till 20,6 procent i flera steg. Beskattningsår som börjar efter 31 december 2018 men före 1 januari 2021 ska bolagsskatten vara 21,4 procent. Därefter sänks den till 20,6 procent.

När betalar man statlig inkomstskatt ?

Av |december 7th, 2018|Deklaration|

Det finns två skiktgränser på inkomster för inkomståret 2018: 455 300 kronor, på inkomster över denna gräns tas statlig inkomstskatt ut med 20 procent. 662 300 kronor, på inkomster över denna gräns tas statlig inkomstskatt ut med ytterligare 5 procentenheter (värnskatten), det vill säga sammanlagt 25 procent. Om man tar med grundavdraget i denna beräkning så kan [...]

Bilförmån och löneunderlag

Av |december 2nd, 2017|Deklaration|

Bilförmån får inte användas i löneunderlaget på K10an. Utnyttja istället möjligheten att göra en omvänd löneväxling, bilförmånen växlas då mot en nettobetalning för bilförmånen och kan på det sättet höja löneunderlaget i K10an. Om du vill veta mer om detta förfarande kontakta oss.

Till toppen