Skiktgränsen på inkomster för inkomståret 2023:

598 500 kronor, på inkomster över denna gräns tas statlig inkomstskatt ut med 20 procent.