Det finns två skiktgränser på inkomster för inkomståret 2018:

455 300 kronor, på inkomster över denna gräns tas statlig inkomstskatt ut med 20 procent.

662 300 kronor, på inkomster över denna gräns tas statlig inkomstskatt ut med ytterligare 5 procentenheter (värnskatten), det vill säga sammanlagt 25 procent.

Om man tar med grundavdraget i denna beräkning så kan man ha en inkomst på 468 700 kronor respektive 675 500 kronor utan att betala statlig inkomstskatt.