Det finns två skiktgränser på inkomster för inkomståret 2017:

438 900 kronor, på inkomster över denna gräns tas statlig inkomstskatt ut med 20 procent.

638 500 kronor, på inkomster över denna gräns tas statlig inkomstskatt ut med ytterligare 5 procentenheter (värnskatten), det vill säga sammanlagt 25 procent.

Om man tar med grundavdraget i denna beräkning så kan man ha en inkomst på 452 100 kronor respektive 651 700 kronor utan att betala statlig inkomstskatt.