Nu inför att 2023 snart är slut är det viktigt att tänka på hur mycket lön som man som ägare behöver ta ut under 2023 för att kunna utnyttja löneunderlagsregeln i sitt bolag. Det innebär att man kan bli beskattad till endast 20 % på den utdelning man tar från bolaget. Vid beräkningen av detta kan man använda sig av antingen förenklingsregeln eller huvudregeln. Om man tar en lön på mer än 713 280 kr så behöver man inte räkna på detta annars ger löneunderlagsreglerna bättre underlag redan från en lön på (6*74 300)/0,95=469 263 kr det vill säga en enmansföretagare som inte har andra löner än sig själv får ett lönebaserat utrymme på 469 263*50%=234 632 kr som därmed är högre än schablonbeloppet.

Om du vill ha hjälp med att räkna ut hur stor lön du måste ta ut hör av dig till oss annars finns en kortfattad beskrivning nedan hur beräkningen fungerar.

Förenklingsregeln – schablonbeloppet

Schablonbeloppet för inkomståret 2023 är 195 250 kr. Beloppet beräknas på 2,75 inkomstbasbelopp (IBB). Schablonbeloppet får du använda dig av om du inte kvalificerar dig för huvudregeln eller om huvudregeln ger ett lägre gränsbelopp. Schablonbeloppet för inkomståret 2023 blir 204 325 kr.

Huvudregeln

Huvudregeln baseras på bolagets löneunderlag. Löneunderlaget består av kontanta löner utbetalda under året före utdelningsåret. Om du kvalificerar dig till att använda huvudregeln så får du nu använda 50 % av bolagets löneunderlag som gränsbelopp.

För att kvalificera dig till att använda huvudregeln:

Utdelning under 2024 som deklareras 2025
Utdelning som erhålls eller är tillgänglig för lyftning under 2024 måste ägare eller närstående till ägare ta ut en lön under 2023 på minst 445 800 kr (6 IBB) + 5 % av bolagets totala kontanta löner eller 713 280 kr (9,6 IBB).
Utdelning under 2023 som deklareras 2024
Utdelning som erhålls eller är tillgänglig för lyftning under 2023 måste ägare eller närstående till ägare ta ut en lön under 2022 på minst 426 000 kr (6 IBB) + 5 % av bolagets totala kontanta löner eller 681 600 kr (9,6 IBB).
Utdelning under 2022 som deklareras 2023
Utdelning som erhålls eller är tillgänglig för lyftning under 2022 måste ägare eller närstående till ägare ta ut en lön under 2021 på minst 409 200 kr (6 IBB) + 5 % av bolagets totala kontanta löner eller 654 720 kr (9,6 IBB).
Utdelning under 2021 som deklareras 2022
Utdelning som erhålls eller är tillgänglig för lyftning under 2021 måste ägare eller närstående till ägare ta ut en lön under 2020 på minst 400 800 kr (6 IBB) + 5 % av bolagets totala kontanta löner eller 641 280 kr (9,6 IBB).
Utdelning under 2020 som deklareras 2021
Utdelning som erhålls eller är tillgänglig för lyftning under 2020 måste ägare eller närstående till ägare ta ut en lön under 2019 på minst 386 400 kr (6 IBB) + 5 % av bolagets totala kontanta löner eller 618 240 kr (9,6 IBB).
Utdelning under 2019 som deklareras 2020
Utdelning som erhålls eller är tillgänglig för lyftning under 2019 måste ägare eller närstående till ägare ta ut en lön under 2018 på minst 375 000 kr (6 IBB) + 5 % av bolagets totala kontanta löner eller 600 000 kr (9,6 IBB).
Utdelning under 2018 som deklareras 2019
Utdelning som erhålls eller är tillgänglig för lyftning under 2018 måste ägare eller närstående till ägare ta ut en lön under 2017 på minst 369 000 kr (6 IBB) + 5 % av bolagets totala kontanta löner eller 590 400 kr (9,6 IBB).
Utdelning under 2017 som deklareras 2018
Utdelning som erhålls eller är tillgänglig för lyftning under 2017 måste ägare eller närstående till ägare ta ut en lön under 2016 på minst 355 800 kr (6 IBB) + 5 % av bolagets totala kontanta löner eller 569 280 kr (9,6 IBB).