Skattefria julklappar till alla i personalen, då måste alla få julklapp och den får inte överstiga 500 kronor inklusive moms. Är den dyrare beskattas hela gåvan och sociala avgifter tillkommer.

Julbord till anställda räknas som intern representation och personalfest och man får ha högst två personalfester om året som är avdragsgilla.