Skatteverket har kommit med ett förtydligande gällande minnesgåva till anställda. En minnesgåva är en gåva som ges till en anställd.

  • När den anställda har uppnått en viss ålder (Skatteverket anser att detta innebär jämna födelsedagar från 50 år och uppåt)
  • Efter en längre tids anställning (minst 20 år)
  • När anställning upphör

En minnesgåva är skattefri såvida inte värdet överstiger 15 000 kronor inklusive moms och inte ges vid mer än ett tillfälle utöver anställningens upphörande.