Nya lagar

Hem/Nya lagar

Friskvårdsbidrag

Friskvårdsbidragets högsta nivå ändras. Högsta förvaltningsdomstolen har nu prövat och ansett att ett friskvårdsbidrag på 6500 kr är för högt. Skatteverket har tidigare gett uttryck för att 5 000 kronor bör vara högsta skattefria belopp när utdelning sker mot kvitto och man kan nu anse att denna nivå är ett riktmärke för framtiden.

Nya lagar den 1 juli 

Nya lagar i Sverige den 1 juli och 1 augusti. Skattereduktion för gåvor Återigen avdragsgillt för privatpersoner att dra av gåvor till ideell verksamhet. Förutsättningen är att gåvan består av pengar och lämnas till en godkänd gåvomottagare. Gåvan ska uppgå till minst 200 kronor per gåva och sammanlagt minst 2000 kronor per beskattningsår. Skattereduktionen blir [...]

Moms och uthyrning av vårdpersonal

Nya regler om vårdtjänster. Normalt är vårdtjänster undantagna från moms men från och med den 1 juli i år gäller nya regler. Vid uthyrning av vårdtjänster är det nu som huvudregel en momspliktig tjänst som ska beskattas med 25 procent moms. Detta innebär att vid uthyrning av personal till allmänna och privata vårdinrättningar ska dessa [...]