Friskvårdsbidragets högsta nivå ändras. Högsta förvaltningsdomstolen har nu prövat och ansett att ett friskvårdsbidrag på 6500 kr är för högt. Skatteverket har tidigare gett uttryck för att 5 000 kronor bör vara högsta skattefria belopp när utdelning sker mot kvitto och man kan nu anse att denna nivå är ett riktmärke för framtiden.