Nya lagar i Sverige den 1 juli och 1 augusti.

Skattereduktion för gåvor

Återigen avdragsgillt för privatpersoner att dra av gåvor till ideell verksamhet. Förutsättningen är att gåvan består av pengar och lämnas till en godkänd gåvomottagare. Gåvan ska uppgå till minst 200 kronor per gåva och sammanlagt minst 2000 kronor per beskattningsår. Skattereduktionen blir då 1500 kronor per person och år.

Träder i kraft: 1 juli 2019.

 

Rutavdraget

Rutavdraget höjs för de som inte fyllt 65 år. Från 25000 kronor till 50000 kronor. Därmed blir taket för rutavdraget 50000 kronor för samtliga både pensionärer och de under 65 år. Detta gäller för hela beskattningsåret 2019.

Träder i kraft: 1 juli 2019.

Nya skatteregler för ägarskiften mellan närstående i fåmansföretag 

Generationsskiften i fåmansföretag kommer att underlättas. Nya skatteregler gäller oavsett om man överlåter sitt fåmansföretag inom eller utom familjen vilket de inte gjort tidigare. Tidigare har det varit så att skatten blir högre om företaget säljs till närstående istället för en utomstående.

Träder i kraft: 1 juli 2019.

Särskild löneskatt för äldre avskaffas

Särskild löneskatten för personer som vid årets ingång fyllt 65 år avskaffas. Den särskilda löneskatten avskaffas också för de med aktiv näringsverksamhet som vid årets ingång fyllt 65 år. Gäller även personer som inte har fyllt 65 år men under hela året uppburit hel allmän ålderspension.

Träder i kraft: 1 juli 2019.

Nedsättning av arbetsgivaravgifter för de mellan 15-18 år

Enbart ålderspensionsavgift om 10,21 procent ska betalas för lön och annan ersättning till anställda som vid årets ingång har fyllt 15 men inte 18 år. Gäller dock inte den del som överstiger 25 000 kronor i månaden. Gäller den ersättning som betalas ut från den 1 juli 2019.

Träder i kraft: 1 augusti 2019.

Nedsättning av arbetsgivaravgifter för den först anställda förlängs

Enmansföretag som anställer en första person har rätt till nedsättning av arbetsgivaravgifterna, den allmänna löneavgiften och den särskilda löneskatten. Detta förlängs från 12 till 24 kalendermånader. Det är bara ålderspensionsavgift som ska betalas under denna tid.

Träder i kraft: 1 augusti 2019.