Nu inför att 2021 snart är slut är det viktigt att tänka på hur mycket lön som man som ägare behöver ta ut under 2021 för att kunna utnyttja löneunderlagsregeln i sitt bolag. Det innebär att man kan bli beskattad till endast 20 % på den utdelning man tar från bolaget. Vid beräkningen av detta kan man använda sig av antingen förenklingsregeln eller huvudregeln. Om man tar en lön på mer än 654 720 kr så behöver man inte räkna på detta annars ger löneunderlagsreglerna bättre underlag redan från en lön på (6*68 200)/0,95=430 737 kr det vill säga en enmansföretagare som inte har andra löner än sig själv får ett lönebaserat utrymme på 430 737*50%=215 368 kr som därmed är högre än schablonbeloppet.

Om du vill ha hjälp med att räkna ut hur stor lön du måste ta ut hör av dig till oss annars finns en kortfattad beskrivning nedan hur beräkningen fungerar.

Förenklingsregeln – schablonbeloppet

Schablonbeloppet för inkomståret 2021 är 183 700 kr. Beloppet beräknas på 2,75 inkomstbasbelopp (IBB). Schablonbeloppet får du använda dig av om du inte kvalificerar dig för huvudregeln eller om huvudregeln ger ett lägre gränsbelopp. Schablonbeloppet för inkomståret 2022 blir 187 550 kr.

Huvudregeln

Huvudregeln baseras på bolagets löneunderlag. Löneunderlaget består av kontanta löner utbetalda under året före utdelningsåret. Om du kvalificerar dig till att använda huvudregeln så får du nu använda 50 % av bolagets löneunderlag som gränsbelopp.

För att kvalificera dig till att använda huvudregeln:

Utdelning under 2022 som deklareras 2023
Utdelning som erhålls eller är tillgänglig för lyftning under 2022 måste ägare eller närstående till ägare ta ut en lön under 2021 på minst 409 200 kr (6 IBB) + 5 % av bolagets totala kontanta löner eller 654 720 kr (9,6 IBB).
Utdelning under 2021 som deklareras 2022
Utdelning som erhålls eller är tillgänglig för lyftning under 2021 måste ägare eller närstående till ägare ta ut en lön under 2020 på minst 400 800 kr (6 IBB) + 5 % av bolagets totala kontanta löner eller 641 280 kr (9,6 IBB).
Utdelning under 2020 som deklareras 2021
Utdelning som erhålls eller är tillgänglig för lyftning under 2020 måste ägare eller närstående till ägare ta ut en lön under 2019 på minst 386 400 kr (6 IBB) + 5 % av bolagets totala kontanta löner eller 618 240 kr (9,6 IBB).
Utdelning under 2019 som deklareras 2020
Utdelning som erhålls eller är tillgänglig för lyftning under 2019 måste ägare eller närstående till ägare ta ut en lön under 2018 på minst 375 000 kr (6 IBB) + 5 % av bolagets totala kontanta löner eller 600 000 kr (9,6 IBB).
Utdelning under 2018 som deklareras 2019
Utdelning som erhålls eller är tillgänglig för lyftning under 2018 måste ägare eller närstående till ägare ta ut en lön under 2017 på minst 369 000 kr (6 IBB) + 5 % av bolagets totala kontanta löner eller 590 400 kr (9,6 IBB).
Utdelning under 2017 som deklareras 2018
Utdelning som erhålls eller är tillgänglig för lyftning under 2017 måste ägare eller närstående till ägare ta ut en lön under 2016 på minst 355 800 kr (6 IBB) + 5 % av bolagets totala kontanta löner eller 569 280 kr (9,6 IBB).