Året är snart slut, glöm inte att 2014 är sista året man kan sätta av max 12000 kr i privat pensionssparande. Viktigt att avsluta eventuellt sådant sparande under 2015 om man inte redan har gjort det.