Prisbasbeloppen för 2020 har nu fastställts.

Prisbasbelopp: 47 300 kronor (2019: 46 500 kronor)

Förhöjt prisbasbelopp: 48 300 kronor (2019: 47 400 kronor)