Deklaration av räkenskapsår som slutar 30/6 ska ske senast den 15 december 2017 om man deklarerar via papper. Om man istället lämnar deklarationen elektroniskt via filöverföring då är inlämningsdatumet senast den 15 januari 2018.